Vacature

Vacature

Vacature Secretaris / Secretaresse (ZZP)

Vacature Secretaris / Secretaresse (ZZP)

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) heeft binnen haar bestuur een vacature voor een nieuwe secretaris. Voor deze vereniging zoeken wij een ervaren en inspirerende secretaris, betrokken bij de toekomst van het platteland en de inwoners.

Het bestuur bestaat uit zes leden onder wie de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en drie bestuursleden. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuurssecretaris.

De secretaris:
 • heeft aantoonbaar ervaring met en/of is betrokken bij de doelgroep van de vereniging en voelt zich verbonden met de doelstellingen van de VKKNB;
 • heeft secretariële ervaring, bij voorkeur in een non-profit organisatie;
 • stuurt samen met de voorzitter en overige bestuursleden door middel van vergaderingen het beleid en de organisatie aan en woont de bestuursvergaderingen bij;
 • bereidt de bestuursvergaderingen voor, stelt de agenda op, notuleert en werkt deze uit;
 • levert een ondersteunende bijdrage aan het meerjarenbeleidsplan, werkplan, jaarverslag en andere beleidsdocumenten; 
 • onderhoudt regelmatig contact met de voorzitter over de actuele stand van zaken en is samen met de voorzitter, penningmeester en overige bestuursleden het gezicht naar buiten richting de leden van de VKKNB;
 • onderhoudt representatieve en inhoudelijke contacten met de aangesloten leden;
 • is het dagelijks aanspreekpunt via e-mail/telefonisch voor de leden.
Uitgangspunten
Alle (bestuurs)leden hebben affiniteit met de doelstellingen van de vereniging en er is een evenredige verdeling van mannen en vrouwen, leeftijd en achtergrond. De leden zijn woonachtig in verschillende delen van Noord-Brabant.
Taken
 • De secretaris stuurt samen met de voorzitter en overige leden door middel van bestuursvergaderingen het beleid en de organisatie aan en bereidt de bestuursvergaderingen voor, woont deze bij en notuleert de vergaderingen.
 • Levert een ondersteunende bijdrage aan het meerjarenbeleidsplan, werkplan, jaarverslag en andere beleidsdocumenten.
 • Onderhoudt regelmatig contact met de voorzitter over de actuele stand van zaken en acties.
 • Is samen met de voorzitter, penningmeester en de overige leden van het bestuur het gezicht naar buiten in de contacten met de leden van de VKKNB.
 • Onderhoudt representatieve en inhoudelijke contacten met de leden van de VKKNB en levert een bijdrage aan projecten die voortvloeien uit samenwerkingen met provincie en met partners.
Urenbesteding
Gemiddeld 4 à 5 uur per week, fluctuerend per periode (bestuursvergaderingen 1x per 6 weken, ALV). Veel uitwisseling per mail/digitaal.

Contact
Spreekt de uitdaging om vorm te geven aan de toekomst van dorpen en kleine kernen jou aan? Heb je de drive om onze vereniging mede verder door te ontwikkelen en beschik je over één dagdeel (gemiddeld) per week dat je kunt inzetten? 
Solliciteer dan direct door een motivatie en cv te sturen aan metAstrid, secretariële dienstverlening. Contactpersoon: Astrid Kraayvanger: info@metastrid.nl of te bellen met: (06) 53 70 58 50.